สู่สุคติ

สู่สุคติ

ตัวแทนรุ่นโรงเรียนศิริมาตย์เทวี รุ่น 35 นายธัญญ์ ดวงแสงทอง พร้อมเพื่อนๆรุ่น 35  มอบพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเชิดศักดิ์ หวังจงชัยชนะ  บิดา นางสาวอัญชลี  หวังจงชัยชนะ  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์  ณ  ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย  และจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ เมรุวัดเกตุแก้ว #เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,268