นอภ.พานเปิดศูนย์ประสานงานงดเหล้า

นอภ.พานเปิดศูนย์ประสานงานงดเหล้า

26 พ.ย.59  09.00 น. นางภัทราวดี  ปัญญา นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานโครงการยุทธศาสตร์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยจังหวัดเชียงราย(ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าอำเภอพาน) ณ อาคารสีเขียง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย  โดยมีพระมงคลชัย  มหาวิริโญ  ประธานศูนย์เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอพาน  โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน จากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพาน  ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานดำเนินกิจกรรมและรณรงค์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่อำเภอพาน#เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,458,161