นายกตู่เยือนเชียงราย ชมซีโร่เวสหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะอ.ป่าแดด

นายกตู่เยือนเชียงราย ชมซีโร่เวสหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะอ.ป่าแดด

28  พ.ย.59  09.00 น.พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เดินทางมาที่ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านปลอดขยะที่สามารถกำจัดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์  จนได้รับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านจัดการบริหารขยะอันดับที่หนึ่งของประเทศ  จากเดิมมีขยะ 1.5 ตัน ต่อสัปดาห์ แต่ใช้ระยะเวลาเพียง 2 ปี สามารถลดปริมาณขยะจนเหลือ 60 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยสามารถคัดแยกขยะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของตกแต่งบ้าน

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าว ตอนหนึ่งว่า  ตนเองเดินทางมาในวันนี้เพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้  เยี่ยมชมหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแบบการจัดการขยะระดับพื้นที่  สามารถกำจัดขยะสะสมในพื้นที่ได้จัดการแปรรูปเพิ่มมูลค่าขยะจนสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางมาต้อนรับกว่า 1,000 คน  จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการของหน่วยงานที่มาจัดแสดง  โดยได้เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์  มีพระอาจารย์ว.วชิรเมธี  ต้อนรับเข้าเยี่ยมชม  ได้แนะนำให้นายกตู่ ไหว้พระแม่โพสพก่อนเข้าชม และกล่าวว่า อาตมาทำโรงเรียนชาวนาแก้ไขปัญหาความยากจนมา 9 ปี  ในปีนี้รับพระราชทานควาย จากสมเด็จพระเทพ  จากนั้นได้นำนายกฯ เยี่ยมชมภายในซุ้มนิททรศการ 

จากนั้นนายกตู่ ได้เดินทางโดยรถรางเพื่อเยี่ยมชมฐาน การเรียนรู้ต่างๆภายในหมู่บ้าน  และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปกระชุม กรอ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  อ.เมือง  จ.เชียงราย ก่อนเดินทางกลับในช่วงเย็นในวันเดียวกัน#เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,268