ครูนักเรียนร.ร.ศิริมาตย์ อ.พาน ร่วมกันสร้างภาพระบายสียาวกว่า 20 เมตร ถวายงานศิลปะเพื่อพ่อ

ครูนักเรียนโรงเรียนศิริมาตย์  อ.พาน ร่วมกันสร้างภาพระบายสียาวกว่า  20 เมตร ถวายงานศิลปะเพื่อพ่อ

1 ธ.ค.59  ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย  คณะผู้บริหาร ครูนักเรียน  โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  อ.พาน จ.เชียงราย  ระดับขั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,400 คน  ร่วมกันระบายสีบนกระดานลายเส้นความยาว 20 เมตร 

เพื่อสร้างงานศิลปะเพื่อพ่อ  โดยนำคำสอนของพ่อ 9 ข้อ  ได้แก่ 1.ความเพียร  2.ความพอดี 3.ความรู้ตน  4.เป็นผู้รับและผู้ให้ 5.อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ 6.พูดจริงทำจริง 7.หนังสือเป็นออมสิน 8.ความซื่อสัตย์ 9.การเอาชนะใจตน  ร่างเป็นรูปการ์ตูนลายเส้นพระราชกรณียกิจ ให้เด็กนักเรียนร่วมกันระบายสีลงบนกระดาน โดยให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ม.3 สลับคาบเรียนลงมาทำกิจกรรมระบายสีจนครบ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการสองวัน ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.นี้  เมื่อแล้วเสร็จจะนำไปติดตั้งที่รั้วของโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปี

                     

นายนภดล  ปูธิปิน ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ผู้ดำเนินงานกิจกรรม  กล่าวว่า  งานวันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อให้คณะครู  นักเรียน และผู้บริหารได้ร่วมกันสร้างศิลปะเพื่อพ่อ  ด้วยพ่อของเรา ในหลวงก็เป็นอัครศิลปินท่านหนึ่งที่สุดยอด อันเป็นที่เคารพรักของพวกเรา  งานในวันนี้ได้นำคำสอนของพ่อทั้ง 9 ข้อ  มาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นรูปการ์ตูน ผสมผสานรูปในหลวงของเรา  เพื่อให้คณะครู นักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อพ่อของเรา  ทางโรงเรียนเลือกงานศิลปะเป็นภาพการระบายสี  โดยได้เตรียมงานมา 2-3 สัปดาห์  ทำเป็นลายเส้นเพื่อให้เด็กนักเรียนร่วมกันระบายสี   เมื่อสร้างเสร็จจะนำผลงานชั้นนี้ไปติดตั้งบริเวณรั้วของโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปี #เมืองพานนิวส์

                               

 

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันระบายสี สร้างงานศิลปะถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 

 

                                             

       นักเรียนโรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย ช่วยกันระบายสีภาพคำสอนของพ่อ 

                                            

                    นายนภดล ปูธิปิน ครูสอนวิชาศิลปะ ผู้ดำเนินกิจกรรมสร้างงานศิลปะถวายพ่อ

ภาพ/ข่าว   นราธิป  เนตรคำ รายงาน

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,033