แม่ดีเด่นเชียงราย อบรมต้านยาเสพติด

แม่ดีเด่นเชียงราย อบรมต้านยาเสพติด

 

    นางเฉลียว  สันดุสิต  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางภัทราวดี  ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน,พตท.วีรธร เนตรบุตร รอง ผกก.สภ.พาน,จัดโครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชน  ณ โรงเรียน พานพิเศษพิทยา   ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย นายแพทย์อำพน ศิริบุญมา อดีตผู้อำนวยการรพ.นครพิงค์ ,นายนภสินธ์ นาชัยพลอย ผู้อำนวยการสถานพินิจเชียงราย,นส.รัชนี  ศรีนาค นักจิตวิทยาสถานพินิจ จ.เชียงราย ,รตต.สมชาติ ดีวรัตน์ รองสว.(ป)สถานีตำรวจภูธรแม่ลาวนักจัดรายการวิทยุตำรวจภูธรภาค5  ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรม เมื่อ 30 พ.ย. 59#เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,035