“ครูบาน้อย”ได้รับสมณศักดิ์เลื่อนยศเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

“ครูบาน้อย”ได้รับสมณศักดิ์เลื่อนยศเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 5 ธันวาคม 2559  พระครูปลัดอริยชาติอริยจิตฺโต  ปช 1-2 เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนยศเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามว่า  “พระภาวนารัตนญาณ  สย.วิ” ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับ สัญญาบัตร - พัดยศ ฯ ครั้งนี้ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป มีขบวนแห่ ตั้งแต่ ลานห้าแยกพ่อขุนฯ - วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง#เมืองพานนิวส์ 

Visitors: 1,459,268