ราชมงคลเชียงรายนำเทคโนโลยีนาโนเลี้ยงปลานิลบริการชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร ให้แก่กลุ่มเกษตกรสหกรณ์ประมงอำเภอพาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับปลาน็อคน้ำและการขนส่งระยะไกล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.รัตนาพร นรรัตน์ Prof Dr.Kiyoshi Yoshikawa และคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สหกรณ์การประมง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เมื่อ 27 มกราคม 2560 #เมืองพานนิวส์

  • กลุ่มอีซูซุนกเงือกเชียงราย

  • มะม่วงไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,267