เชียงราย บวงสรวงสักการะพร้อมเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

เชียงราย-บวงสรวงสักการะพร้อมเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2560

        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วนจัดพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมเปิดงานเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2560

 

        วันนี้ 26 มกราคม 2560 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนร่วมพิธีบวงสรวงสักการะและเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2560 ภายในบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 755 ปี ของการสร้างเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเช้าของวันที่ 26 มกราคม 2560 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณขององค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ภายในวัดงำเมืองซึ่งเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิขององค์พ่อขุนเม็งรายมหาราชพร้อมห่มผ้ารอบพระสถูป ต่อจากนั้นได้มีการทำพิธีสืบชะตา และทำบุญเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 755 ปี ของการสร้างเมืองเชียงราย ในการนี้นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอนำข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขบวนแห่เครื่องสักการะร่วมพิธีไหว้สาพญาเม็งราย โดยถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกัน และยังเป็นการจัดกิจกรรมหารายได้ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

        นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวอีกว่า การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2560 ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 10 วัน 10 คืน ที่ภายในบริเวณสนามบินเก่าฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ และอำเภอ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย การออกร้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงและการประกวดเวทีกลาง การจัดมหรสพ และการละเล่นบันเทิงของภาคเอกชน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และอื่นๆอีกมากมาย

 

//////////////////////////////////////

 

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Visitors: 1,459,268