พม.เชียงราย ส่งสาวพม่ากลับหลังทลายอาบอบนวดชื่อดังในกทม.

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งสาวพม่ากลับหลังทลายอาบอบนวดชื่อดังใจกลางกรุงเทพฯ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ส่งตัวผู้เสียหายจากค้ามนุษย์กลับพม่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศเมียนมาร์ หลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าจับกุมสถานที่อาบอบนวดชื่อดังย่านกาญจน าภิเษก กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ทีมสหวิชาชีพ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ร่วมส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศเมียนมา

 

หลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่าหนึ่ง ร้อยนายได้เข้าจับกุมอาบอบนวดชื่อดังย่านกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ นาตารีอาบอบนวด สามารถจับกุมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้กว่า 115 คน ซึ่งเป็นชาวเมียนมา 15 คน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และให้การฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพ ตลอดจนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

จึงได้ดำเนินการส่งตัวผู้เสียหายฯ กลับไปดูแลต่อยังประเทศภูมิลำเนาต่อไป ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศเมียนมาร์ร่วมรับตัวเป็นที่เรียบร้อย

//////////////////////////// นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

 

 

Visitors: 1,459,035