ผลการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2560

             ลการออกสลากการกุศล จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

 

รางวัลที่ 1 

Toyota Vios 1 รางวัล 

สลากหมายเลข 76513

 

รางวัลที่ 2 

Toyota Yaris 1 รางวัล 

สลากหมายเลข 42362

 

รางวัลที่ 3 

รถจักรยานยนต์ 3 รางวัล 

สลากหมายเลข 77921  00886  72834

 

รางวัลที่ 4 

ทองคำ จำนวน 5 รางวัล 

 

รางวัลที่ 5 TV LED 50 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล

 

รางวัลที่ 6 ตู้เย็น จำนวน 10 รางวัล

 

รางวัลที่ 7 เครื่องซักผ้า จำนวน 20 รางวัล

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 100 รางวัล

 

ตรวจสอบผลการออกสลากฯ ได้ทางหมายเลข โทรศัพท์ 0-5315-0188,  0-5374-4341 ที่ WWW.CHIANGRAI.NET หรือ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2560 โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล

Visitors: 1,459,268