ปลัดอาวุโสอ.พานลงพื้นที่กรณีชาวบ้านขับผู้ใหญ่บ้านให้พ้นออกจากตำแหน่งฐานละเลยต่อหน้าที่และไม่โปร่งใส

ปลัดอาวุโสอ.พานลงพื้นที่กรณีชาวบ้านขับผู้ใหญ่บ้านให้พ้นออกจากตำแหน่งฐานละเลยต่อหน้าที่และไม่โปร่งใส

6 ก.พ.60  09.00น.  นายอุดม  อยู่อินไกร  ปลัดอาวุโสอำเภอพาน ลงพื้นที่บ้านเก่า หมู่ที่ 12 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย กรณีการประเมินการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของนางสาวอภิชญา แสนขัติ  ที่ถูกประเมินว่าไม่ผ่าน จากการแบบส่งสอบถามประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 47 คน ปรากฏว่ามีคะแนนผ่าน 16 คน ส่วนอีก 31 คนประเมินไม่ผ่าน จากสาเหตุการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่และความไม่โปร่งใสทางด้านการเงินในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านเก่า ต.เมืองพาน อ.พาน   ในที่ประชุมบริเวณศาลาอเนกประสงค์ วัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย  มีชาวบ้านให้ความสนใจผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

 

นายอุดม ปลัดอำเภอพาน  ได้ชี้แจงระเบียบปฏิบัติของทางราชการในการประเมินผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นได้สอบถามหลักเกณฑ์การประเมินในที่ประชุมเป็นข้อๆจำนวน 36 ข้อ  ให้ที่ประชุมยกมือลงคะแนน  จนทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่พอใจเพราะเห็นว่าได้มีการประเมินไม่ผ่านไปแล้ว ทางอำเภอทำไมถึงกลับมาย้อนถามใหม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน  พากันเดินออกจากที่ประชุม เกินความวุ่นวายอยู่พักใหญ่จนมีเก้าอี้ในที่ประชุมว่างบางตา  แต่ทางนายอุดมก็ให้ดำเนินการสอบถามการประเมินในที่ประชุมต่อ แม้จะขาดผู้เข้าร่วมประชุมจนไม่ครบองค์ประชุมก็ตาม  นายอุดมชี้แจงว่า เป็นการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่จะต้องสอบถามในที่ประชุมต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านคนที่ถูกกล่าวหา

นายบุญช่วย  ศรีวิชัย ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม  กล่าวว่า   ตนเองติดตามการทำงานของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวมาโดยตลอด  พบว่ามีพฤติกรรมละเลยไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ขณะดำรงตำแหน่ง ที่ผ่านมาไม่มีการจัดการประชุมหมู่บ้านมาร่วมปีแล้ว บันทึกการประชุมก็ไม่เห็น  และยังพบว่า ซองเงินบริจาคจากเจ้าภาพงานศพที่มอบให้กับทางหมู่บ้านตกหล่นสูญหายหลายครั้งมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสในเรื่องการเงินของหมู่บ้านโดยมีผุ้เข้าร่วมประชุมยืนยันถึงพฤติกรรมดังกล่าว  จนชาวบ้านเสื่อมศรัทธาพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวนี้

 

        ทางด้านนายอุดม  ชี้แจงว่า  กรณีมีการเดินออกจากที่ประชุม ก็ถือว่าชาวบ้านไม่ร่วมมือในการดำเนินการจัดการประชุม  ผลที่ประชุมอย่างไรก็จะยึดไปตามนั้นเพราะตนได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย  จะถือเอาตามมติผลการประชุมตามเท่าที่มีสมาชิกเหลืออยู่  ส่วนเหตุผลที่ไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ชาวบ้านสามารถเข้ารายชื่อกันให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงในหมู่บ้าน จำนวน 604 เสียงขึ้นไป จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,208 คน เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเสนอต่อทางอำเภอพานได้

  • เว็บไซต์ข่าวพาน108

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธืเชียงราย

Visitors: 1,459,036