ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่หนองฮ่าง แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีเอกสารสิทธิ์เจ้าวอ 4,106ไร่ทับซ้อนพื้นที่สาธารณะ

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่หนองฮ่าง แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีเอกสารสิทธิ์เจ้าวอ 4,106ไร่ทับซ้อนพื้นที่สาธารณะ

8 ก.พ.60  13.30 น.พลเอกวิทวัส  รชตะนันท์  ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน ,นายวินัย  เครื่องไชย นายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวง้ม ,พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 9  บ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย กรณี มีนายณรงค์  คำมูล กับพวกร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้มีบริษัทเอกชนเข้าขุดลำเหมืองถมที่ รุกล้ำพื้นที่สาธารณะหนองฮ่าง  ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่คลอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอพาน ได้ ต.หัวง้ม ต.ทานตะวัน และ ต.ม่วงคำ ซึ่งแต่เดิมเป็นของพันเอกนาย วรการบัญชา อดีตผู้แทนราษฎรเขตอำเภอพานในสมัยนั้น ได้นำหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 399 หมู่ที่ 4 ต .หัวง้ม และที่ดินอื่นๆอีก 6 แปลง รวมเป็นพื้นที่ 4,106 ไร่ รอบหนองน้ำสาธารณะหนองฮ่าง นำออกโฉนดที่ดิน เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 847 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2514  ต่อมาเจ้าของที่ดินได้เสียชีวิตและที่ดินตกเป็นมรดกแก่ทายาท ได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในหลายคราว แตกออกมาเป็นแปลงหลัก 17 แปลง มีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ทำการเกษตรรอบพื้นที่หนองน้ำหนองฮ่างมีบางส่วนได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ   และมีการร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินรุกล้ำที่สาธารณะ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคได้เนื่องจากแนวเขตรอบหนองน้ำหนองฮ่างไม่ชัดเจน 

            

พลเอกวิทวัส กล่าวว่า กรณีปัญหาดังกล่าวเกิดจากการซื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม แล้วมีการรุกล้ำแนวเขตเข้าไปในหนองน้ำสาธารณะ  ตนเองพร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจสอบถามการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์จากชาวบ้านในพื้นที่ และจุดที่เอกชนขุดลำเหมืองปิดกั้นลำนำสาธารณะ  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 7 บ้านสันหลวง หมู่ที่ 9 บ้านดงเจริญ,หมู่ที่ 11 บ้านห้วยตุ้ม และครอบคลุมวัดอีก 12 แห่ง  ได้สั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ การออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ลำน้ำสาธารณะ และให้ฝ่ายปกครองเป็นคนกลางดำเนินการเจรจาระหว่างชาวบ้านกับเอกชน ในการกำหนดขอบเขตที่ดินตามกฎหมาย  หากเป็นลักษณะไปการใช้สอยในเชิงภาระจำยอม ให้มีการเจรจามอบเป็นที่ดินสาธารณะได้หรือไม่  ในส่วนการขุดคันดินที่จะมีการดำเนินการใดๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำจนเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมก็ขอให้ระงับไว้ก่อน  ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มศึกษาข้อระเบียบกฎหมาย  ที่จะสามารถเข้าดำเนินการส่วนปรับปรุงสาธารณูปโภคหากติดขัดในข้อกฎหมาย ให้เรียนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อที่ทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะออกระเบียบคำสั่งให้สามารถใช้งบประมาณเข้าไปดำเนินการได้  และอีก 90 วัน ตนเองพร้อมคณะจะเดินทางกลับมาติดตามผลการดำเนินการในพื้นที่

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • มะม่วงไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,033