กาชาดและของดีอ.พาน2560

งานกาชาดและของดีอำเภอพาน ประจำปี 2560

10 ก.พ.60  18.00 น.ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีพิธีเปิดงานกาชาดและของดีอำเภอพานประจำปี  2560  โดยมี นายบุญเวช ศรีพวงใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2560   นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ นายอำเภอพานกล่าวว่า หน่วยงานส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดงานขึ้น  โดยภายในงานได้นำนิทรรศการศาสตร์พระราชามาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีเปิดประชาชนชาวอำเภอพานได้ร่วมกันยืนถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนเริ่มงาน   

งานกาชาดและของดีอำเภอพาน 2560 ได้นำของดีในท้องถิ่น เช่น เมนูอาหารจากปลานิลซึ่งอำเภอพานเป็นแหล่งผลิตปลานิลที่สำคัญของภาคเหนือ  ลำไยอบแห้ง  ข้าวและพันธุ์พืชชนิดต่างๆ สินค้าโอท็อปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน เช่น มีด เครื่องจักรสานถักทอ  ของตกแต่งที่แปรรูปจากของเหลือใช้ ฯลฯ  และยังมีการประกวดพ่อพันธุ์ไก่ชนสวยงามจากซุ้มเพาะไก่ชนที่มีจำนวนมากในอำเภอพาน และจังหวัดเชียงราย โดยได้คัดเลือกจากพ่อไก่พันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์นั้น ๆ พิจารณาจาก   ปีก หงอน  ลำตัว  น้ำหนัก สัดส่วนของไก่ ขนที่สวยงาม   มีชาวบ้านนำไก่เข้าร่วมประกวดนับร้อยตัว  คัดเลือกพ่อพันธุ์ไก่ที่มีตำหนิน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะรับรางวัลจากประธานในพิธี

  นอกจากนี้ยังมีมัจฉากาชาด จำหน่ายคูปองลุ้นรางวัล รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อุปโภคบริโภค เพื่อนำรายได้เข้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพานจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลของสภากาชาดไทย

นายนราธิป  เนตรคำ ภาพ/ข่าว

  • มะม่วงไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมานสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,033