มอบมาตรฐานตลาด

มอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจผู้บริโภคตลาดหลวงปรีชา(เหนือ)

1 มี.ค.60 14.30 น.นายผจญ  ใจกล้า  สาธารณสุขอำเภอพานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสอ.พาน  ลงพื้นที่พบปะผู้ค้าตลาดสดหลวงปรีชา อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย หลังจากสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารทะเล จำนวน 2 แผงในตลาดสด  ไม่พบสารฟอร์มาลีนตามที่มีการแชร์ในกลุ่มโซเชียลในพื้นที่  เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

            (แผงอาหารทะเลของ แม่เพ็ญ  ผู้ค้าดั้งเดิมใน ตลาดหลวงปรีชา(เหนือ) ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย พร้อมชุดทดสอบ)

                นายผจญ และเจ้าหน้าที่ได้เดินพบปะผู้ค้าภายในตลาดหลวงปรีชาในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน  จ.เชียงราย  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ค้าอาหารทะเลสด  ได้มอบป้ายอาหารปลอดภัยและชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารแก่ผู้ค้าอาหารทะเลเพื่อใช้ทดสอบอาหารทะเลที่ส่งมาจากรถห้องเย็น โดยนำน้ำแช่อาหารทะเลมาหยอดลงในขวดทดสอบหากพบว่าสีในขวดเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมอาจมีสารฟอร์มาลีนปนเปื้อน  หากตรวจพบในเบื้องต้นจะได้ไม่นำอาหารดังกล่าวชึ้นแผงค้า  สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน 

(แผงของ โจ อาหารทะเล ในตลาดหลวงปรีชา(เหนือ)ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย  พร้อมชุดทดสอบฟอร์มาลีน)

 

                          นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้ค้าปลาทูสอบถามกรรมวิธีการผลิต  และแผงจำหน่ายผักผลไม้ในตลาด  เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าที่สดสะอาดปลอดภัยต่อการซื้อหามาบริโภคในตลาดหลวงปรีชา(เหนือ)

 

 ผู้ผลิตปลาทูนึ่ง อธิบายขั้นตอนการผลิตว่าต้องใช้น้ำสะอาดล้างหลายครั้งกว่าจะขึ้นแผง บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด สะอาดนำสู่ผู้บริโภคซื้อหาได้อย่างสบายใจ

ผักพื้นบ้านบริโภคได้อย่างปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดสดหลวงปรีชา อ.พาน จ.เชียงราย #หมอผจญยกนิ้ว

 

Visitors: 1,459,266