ฉลองสมณศักดิ์พระครูพิศาลธรรมานุรักษ์ วัดเกตุแก้ว

พิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ  พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท  พระครูพิศาลธรรมานุรักษ์  เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต 1 วันที่ 7-8 มีนาคม 2560  ณ วัดเกตุแก้ว  ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 

 พระครูพิศาลธรรมานุรักษ์  เจ้าคณะตำบลชั้นโท ตำบลเมืองพาน

 ขบวนแห่ฉลองสมณศักดิ์พัดยศ  พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ตั้งแต่วัดป่าซางเคลื่อนผ่านตลาดเทศบาลตำบลเมืองพาน เข้าสู่วัดเกตุแก้วอ.พาน


ขบวนช่างฟ้อนเล็บประเพณีล้านนาอันสวยสดงดงาม  ส่วนหนึ่งในขบวนฉลองสมณศักดิ์ผ่านถนนหน้าตลาด อ.พาน จ.เชียงราย


ช่างฟ้อนเล็บ สาวเหนือก่อนเข้าสู่บริเวณวัด


ถ่ายภาพที่ระลึกกลุ่มช่างฟ้อง กิจกรรมสำคัญในขบวนแห่ฉลองสมณศักดิ์ครั้งนี้ 

 

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • มะม่วงไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,035