ขอเชิญร่วมทำบุญเปิดตาพระเจ้าและตานวิหาร 25 มี.ค.60

ขอเชิญร่วมทำบุญเปิดตาพระเจ้าและตานวิหาร  สำนักสงฆ์บ้านปางป่ากล้วย  หมู่ที่ 7  ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย  ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 

Visitors: 1,459,268