พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดห้วยประสิทธิ์

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดห้วยประสิทธิ์ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 เม.ย.60 พระครูวิจิตร  ธรรมานุศาสตร์   เจ้าคณะตำบลป่าหุ่งเขต 1 เจ้าอาวาสวัดห้วยประสิทธิ์  ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในการนี้มีสามเณรเข้าร่วมพิธีบรรพชาจำนวน 7 รูป  พระภิกษุอุปสมบท จำนวน 2 รูป และบวชศีลจาริณีจำนวน 22 คน  ณ วัดห้วยประสิทธิ์ หมู่ที่ 12 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย   โดยได้มีพิธีปลงผมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560  และประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท  ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 จัดขบวนแห่นาคเข้าวัดในช่วงเช้า ก่อนมีการอุปสมบทโดยพระอุปัชฌาย์ ในตอนเย็นวันเดียวกัน   จากนั้นได้จัดอบรม ให้ความรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่ 2-5 เม.ย.60  โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  สภาวัฒนธรรม  คณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น และคณะศรัทธาบ้านห้วยประสิทธิ์ ให่ความร่วมมือกันจัดงานอุปสมบทในครั้งนี้@เมืองพานนิวส์

 

พระพี่เลี้ยงปลงผม  วันที่ 1 เม.ย.60  ณ  วัดห้วยประสิทธิ์ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดห้วยประสิทธิ์

การบวชศีลจาริณี

 

คณะโยมอุปัฏฐาก  พระเณร วัดห้วยประสิทธิ์

 

Visitors: 1,459,266