เปิดใช้สัญญาณไฟจราจรแยกชัยมงคล ลดอุบัติเหตุเจ็บตาย

เปิดใช้สัญญาณไฟจราจรแยกชัยมงคล ลดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย

5 เม.ย.60 10.00 น. นายพูนศักดิ์  เมาะราษี  ผู้อำนวยการแขวงการทางพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่แขวงการทางพะเยาเดินทางมาส่งมอบกุญแจตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกชัยมงคล อ.พาน จ.เชียงราย ให้กับงานจราจรสภ.พาน มูลค่าการติดตั้ง 1.7 ล้านบาท

 นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงการทางพะเยา

            นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางแขวงการทางพะเยาได้เชิญ สำนักอำนวยความปลอดภัยมาลงพื้นที่ ประเมินถึงวิศวกรรมจราจรและความเหมาะสมตอนนั้นยังไม่มีความเหมาะสมที่จะติดตั้ง จนเมื่อปลายปี 59 มีเรื่องร้องเรียนอุบัติเหตุทางแยกนี้  ทางอธิบดีก็ได้ความสำคัญ สั่งการให้ทางสำนักงานปลัดฯลงมาประเมินพิจารณาความเหมาะสมใหม่ และได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณที่แยกนี้มูลค่า 1.7 ล้านบาท

บริเวณติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกชัยมงคล

            ก่อนหน้านี้ด้วยนโยบายเส้นทางหมายเลข1 เส้นทางสายหลัก เกือบทุกจุดกรมได้ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวจราจรลดจุดตัดออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีไฟสัญญาณจราจร รถสายหลักจะได้วิ่งไปด้วยความสะดวก  ต่อมาเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ใช้ถนนมีการเปลี่ยนไปมีการจราจรเพิ่มขึ้น อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ตามมา หลายจุดแขวงได้รับเรื่องร้องเรียนได้รับคำเสนอแนะมาจากภาคส่วนต่างๆเห็นสมควรติดตั้งไฟจราจร เมื่อส่งมอบแล้วฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแล หากพบว่ามีสัญญาณไฟชำรุดสามารถแจ้งมาที่แขวงการทางพะเยา  หมายเลขโทรศัพท์ 054-413076

 

 

Visitors: 1,459,268