รอง ผวจ.ชร.เปิดจักรยานชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย2560

นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ  รองผู้ว่าราชการเชียงราย ประธานเปิดการแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย 2560

9 เม.ย.60 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงรายประจำปี 2560  ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมแว่  อ.พาน จ.เชียงราย  เพื่อสรรหานักกีฬา เข้าร่วมกีฬาจังหวัด sport Hero  โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 6 ,8,9 เมษายน 2560 

 

            นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน กล่าวว่า  อำเภอพานได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดเชียงราย  และสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงราย ให้จัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน ในโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560  เพื่อสรรหานักกีฬา เข้าร่วมกีฬาจังหวัด sport Hero  โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 6 ,8,9 เมษายน 2560  แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.จักรยานประเภทถนน ไทม์ไทรอัล 2.จักรยานประเภทอินไลน์เรส 3.จักรยานประเภทครอสคันทรี  สองประเภทจัดไปแล้วเมื่อ 6,8 เม.ยที่ผ่านมา และในวันนี้เป็นการแข่งขันประเภทครอสคันทรี โดยใช้เส้นทางรอบพระธาตุจอมแว่ ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร 

 

            จากนั้นคณะได้ร่วมกันปล่อยขบวนนักจักรยานบริเวณถนนทางขึ้นพระธาตุจอมแว่ อ.พาน จ.เชียงราย @เมืองพานนิวส์

 

Visitors: 1,459,036