ชมรมศิษย์เก๋าศิริมาตย์เทวี จัดพิธีรดน้ำดำหัวครู

ชมรมศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี จัดพิธีสูมาการาวะ ครูและศิษย์เก่าอาวุโส

15 เม.ย.60 นายกมลพันธุ์ พัวพันธุ์พัฒนา  ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน เป็นตัวแทนศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี นำศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวีทุกรุ่น กล่าวสูมาการาวะครูและศิษย์อาวุโส  เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  ณ อาคารพระแม่มารี ร.ร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย มีศิษย์เก่ามาร่วมงาน นำอาหารเครื่องดื่ม มาพบปะสังสรรค์อย่างคับคั่งหลายรุ่น  และในปลายปีนี้จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานบอล์ลเพื่อชมรมศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี ณ ร.ร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย @เมืองพานนิวส์

 

Visitors: 1,459,033