412 ปี สมเด็จพระนเรศวรสวรรคต

412 ปี  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคต  

25 เม.ย.60 09.00น. พล.อ.นิรุธ  เกตุสิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, พลโท กษิดิศ หลักกรด  ประธานมูลนิธิพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ,พลตรีธนยินทร์ เทพรักษา  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน อ.พาน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในโอกาสครบรอบเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  412 ปี ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ  วัดท่าโพธิ์ทอง  บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 18 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระมหาวีระกษัตริย์ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสยามประเทศ  ทรงปกปักรักษามาตุภูมิให้อนุชนรุ่นหลัง@เมืองพานนิวส์

 ประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ วัดท่าโพธิืทอง  บ้านท่าดีหมี หมูที่ 18 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

 

พล.อ.นิรุธ  เกตุสิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  สักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ

ประธานในพิธีห่มผ้ารอบพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ

Visitors: 1,459,033