อำเภอพานขอเชิญปั่นจักรยานไบค์ฟอร์บุญ

อำเภอพานขอเชิญร่วมปั่นจักรยานหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

อำเภอพานขอเชิญปั่นจักรยานการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในอำเภอพาน “ปั่นสร้างบุญ Bike for Boon” และเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับวัดร้องหลอด  ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เส้นทางจากที่ว่าการอำเภอพาน ถึงวัดร้องหลอด ระยะใกล้ 15 กิโลเมตร ระยะใกล  33  กิโลเมตร ในวัน  อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น-11.00น. บัตรราคา 50 บาท @เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,033