อบจ.เชียงราย เชิญเที่ยวงาน “สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560

อบจ.เชียงราย เชิญเที่ยวงาน “สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560”
ระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก) พบกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสับปะรดนางแล ภูแล และ ลิ้นจี่ การประกวดผลผลิตทางการเกษตรสับปะรด และ ลิ้นจี่ การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การประกวดเชียงรายทาเล้นท์โชว์ การแข่งขันยำสับปะรดและลิ้นจี่ ลีลา และการจำหน่ายสินค้าจากเครือข่าย “เชียงรายขายดี” ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าได้มากที่สุด ในปีนี้ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับจำหน่ายลิ้นจี่ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก)
 
ธิติวุฒิ

 

ภายในงาน มีดังนี้ 1.วันที่ 25 มีการประกวดชุดรีไซเคิล 2. วันที่ 26 มีประกวดนักร้องลูกทุ่ง และหางเครื่อง 3. วันที่ 27 มีประกวดเชียงรายทาเล้นท์โชว 4. วันที่ 28 มีการประกวดยำสับประรส ลิ้นจี่ (ส้มตำลีลาแหละคับ)

 

ตอนจับสลากร้าน มีคนร้านรวม 66 ร้าน (ลิ้นจี่+สับปะรด) ส่วน otop จะเอาไปขายประมาน 10 -20 ร้านเพื่อให้งานใหญ่ขึ้น ร้านอาหาร ของกิน รวมอยุู่ใน otop ด้วย

 

 

 

24 พค พิธีเปิด
Visitors: 1,459,268