1300 จักรยานปั่นไบค์ฟอร์บุญ

เชียงราย-จักรยานกว่า 1,300 คัน ปั่นไบค์ฟอร์บุญ

เครือข่ายจักรยานจังหวัดเชียงรายกว่า 1,300  คันร่วมปั่นจักรยาน ไบค์ฟอร์บุญ จัดหารายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสในอ.พาน  และสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ  ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอพานเพื่อมอบให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วัดร้องหลอด ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  โดยมีนายศักดิ์ชาย  วงษ์กนิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน

21 พ.ค.60 07.00 น.  นายศักดิ์ชาย  วงษ์กนิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน กว่า 1,300 คัน เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย   ในกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์ฟอร์บุญ จัดหารายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสในอ.พาน  และหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ เช่น เครื่องให้ออกซิเจน  เตียง เก้าอี้ผู้ป่วย  ฯลฯ  เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวัดร้องหลอด ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย   โดยปล่อยขบวนจักรยานเป็นสองกลุ่มคือ  กลุ่มเอ ระยะทาง  33 กิโลเมตร และกลุ่ม บี  ระยะทาง 15 กิโลเมตร บนเส้นทางที่ภูมิประเทศที่สวยงามผ่านหมู่บ้านและทุ่งนา  ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอพาน    เช่น  ฟาร์มจระเข้โภคธารา  ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านผามวัว ต.ม่วงคำ เป็นฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านวิถีชุมชน ต.เสียงห้าว ก่อน เข้าสู่เส้นชัยที่วัดร้องหลอด ที่อันร่มรื่นซึ่งทางวัดได้ก่อสร้างพิพิธพันธ์เฮือนล้านนาโบราณ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวล้านนาในอดีต@เมืองพานนิวส์

 

 

  

  

Visitors: 1,459,036