สืบชะตา ไหว้สา แห่ไม้ค้ำศรี วัดทรายขาว

“สืบชะตา ไหว้สาพระเจดีย์  แห่ไม้ค้ำศรี  ป๋าเวณีล้านนา” วัดห้วยทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย

25 มิ.ย.60  09.00 น. นายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีงาน  “สืบชะตา ไหว้สาพระเจดีย์  แห่ไม้ค้ำศรี  ป๋าเวณีล้านนา” วัดห้วยทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย โดนมี  นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน , นายอมร  กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ วัดทรายขาว

                นายศักดิ์ชาย กล่าวว่า  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ได้ทำโครงการ การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยประชารัฐ  ระหว่างวันที่ 25-26  มิถุนายน 2560  ณ  วัดห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ซึ่งชุมชนห้วยทรายขาว มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น  บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว  อ่างเก็บน้ำหนองถ้ำหนองผา  วัดอุดมวารี  ยุ้งข้าวโบราณ  พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโรงเรียนบ้านโป่งแดง  โดยจะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งรถอีแต๋นเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเหล่านี้   เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชน  ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

                 จากนั้นประธาน ได้นำไม้ค้ำศรี ไปค้ำที่ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ของวัด ก่อนเข้าร่วมพิธีสืบชะตาภายในวิหารของวัดเป็นอันเสร็จพิธี #เมืองพานนิวส์

 

 

 

 

  

Visitors: 1,459,268