ป่วยเล็ก ป่วยใหญ่ ผลักเข้ารพ.ศูนย์ กำนัน ผญบ.อปท .ขอยกระดับรพ.พาน

ป่วยเล็ก ป่วยใหญ่ ผลักเข้ารพ.ศูนย์อย่างเดียว กำนัน ผญบ. อบต. เทศบาล ตบเท้าเข้าศาลากลางวอนผู้ว่าเชียงราย ยกระดับรพ.พาน

27 มิ.ย.60  นายธานี นามะณีวรรณ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงราย นำผู้ใหญ่บ้าน  อบต. เทศบาล  รวมรายชื่อชาวบ้านใน อ.พาน  16,700  หลังคาเรือน เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เพื่อยกระดับการให้บริการ ที่มีปัญหา ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือ ในการให้บริการ จนต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ารพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เกือบทุกราย  ประชาชนชาวอ.พานไม่สามารถได้รับการักษาพยาบาลได้ทันถ้วงทีที่รพ.ประจำอำเภอได้  ที่ห้องธรรมศาลา   ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  โดยมี นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และ นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้ารับเรื่องจากกลุ่มผู้ร้องเรียน

                นายธานี   นามะณีวรรณ เปิดเผยว่า  ตนเองพร้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล  ได้รวบรวมรายชื่อประชาชนในพื้นที่อำเภอพาน กว่า 16,700  หลังคาเรือนสนับสนุนการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลพาน ซึ่งพบว่าขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย  เมื่อมีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษา มักจะส่งต่อเข้ารพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียว แม้จะเป็นเพียงอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่น่าจะรักษาได้ในระดับรพ.ประจำอำเภอ  เช่น กระดูกนิ้วแตก ไส้ติ่งอักเสบ หรือ ไหล่หลุด ฯลฯ ก็ส่งรพ.ศูนย์อย่างเดียว  เพื่อเสนอผู้บริหารระดับจังหวัดให้พิจารณาปัญหาการให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพานเพื่อขอให้ยกฐานะจากระดับเอฟ ขึ้นไปเป็นเอสหรือโรงพยาบาลทั่วไป

 

***นายธานี  นา่มะณีวรรณ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงราย นำ ท้องที่ท้องถิ่น รวมรายชื่อ 16,700 ครัวเรือน ยืนเจตจำนงยกระดับรพ.พานต่อผู้บริหารจังหวัดเชียงราย***

ให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น  แพทย์เฉพาะทางโรคตา แพทย์เฉพาะทางโรคไต แพทย์เฉพาะทางโรคกระดูก เป็นต้นและรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมให้การรักษาแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ลดปริมาณการนำผู้ป่วยเข้าไปรักษาในตัวเมืองเชียงรายที่รพ.ศูนย์

 ***นายวชิระ  ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองพาน ***

                นายวชิระ  ดวงแสงทอง  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองพาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่รพ.พาน มักมีความผิดพลาด บางครั้งมีความเสียหายเกิดขึ้นถึงขั้นสูญเสียชีวิต  แต่ก็ไม่เป็นคดีฟ้องร้องกันเนื่องจาก ประชาชนมีลักษณะประนีประนอม  อย่างไรก็ตามการให้บริการทางการแพทย์ควรมีมาตรฐานที่สูงขึ้น กว่านี้  ปัญหามักไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารของรพ. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่มายาวนานเกือบ 20 ปี น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบ้าง ให้สนับสนุนเครื่องมือในการรักษาพยาบาลในการทำงานของแพทย์ที่เพียงพอเหมาะสม จึงขอให้ผู้บริหารในจังหวัดช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

                ด้านนายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัด กล่าวว่าการยกฐานะจากระดับเอฟ 1 ขึ้นไปเป็นเอสหรือโรงพยาบาลทั่วไปเป็นการยกข้ามระดับจึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจในการดำเนินการตามขั้นตอนด้วย และเมื่อมองในภาพรวมแล้วเรื่องนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกนอกเหนือไปจากเรื่องงบประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ แต่คือเรื่องแพทย์เฉพาะทางที่เพราะส่วนใหญ่จบมาแล้วมักไปหาความก้าวหน้าในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ส่วนคนที่ส่งไปศึกษาเมื่อกลับมาแล้วก็มีสิทธิ์จะใช้หนี้ค่าเรียนหรือลาออกไปทำงานที่อื่นได้หรือแม้แต่เมื่อทำงานใช้หนี้รัฐหมดก็ยังย้ายออกไปได้เช่นกัน ปัญหาจึงต้องค่อยแก้ไขกันไป

 

                นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เ กล่าวด้วยว่าเรื่องงบประมาณเพื่อการสร้างอาคารและเครื่องมืออุปกรณ์นั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางรองรับเพียงพอ ปัจจุบันเราจึงส่งแพทย์ไปเรียนต่อในสาขาสูตินารีเวชจำนวน 1 คน กุมารเวชกรรมจำนวน 2 คนและศัลยแพทย์จำนวน 1 คน ซึ่งจะทยอยจบมาทำงานให้ในปี 2561-2562 ตามลำดับ เพราะหากมีอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ แล้วไม่มีคนใช้แล้วนำผู้ป่วยไปนอนรักษาก็จะเกิดความเสียหายได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเรียกร้องตนก็จะนำไปข้อเรียกร้องไปเสนอผู้บริหารเพื่อผลักดันอีกครั้งต่อไป

นายนราธิป  เนตรคำ ภาพ/ข่าว

 

 

 

  

Visitors: 1,459,268