ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพานถวายเทียนพรรษา

ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพานถวายเทียนพรรษา

ก.ค.60  07.00 น. ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน  โดย นางกชมล สกุลกันทา  ประธานชมรม พร้อมด้วย นายวสุพล ปัตถา เลขาฯชมรม  และสมาชิกชมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน กว่า 50  คน  ร่วมกันปั่นจักรยานออกจากที่ทำการชมรมไปถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดม่อนเจดีย์  หมู่ที่ 11  บ้านห้วยตุ้ม ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีพระนิรันตร์  อริจิตฺโต เป็นพระสงฆ์รูปเดียวที่จำพรรษา ณ วัดม่วนเจดีย์แห่งนี้  ได้เข้ามาทำการบูรณะตั้งแต่ปี 2558 มีพื้นที่ 12 ไร่ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  ขณะนี้กำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นถาวรวัตถุของวัด#เมืองพานนิวส์

นายนราธิป  เนตรคำ ภาพ/ข่าว

 

 

Visitors: 1,459,035