สมาคมแม่ดีเด่นมอบทุนการศึกษา

 

สมาคมแม่ดีเด่นเชียงรายเขต-อ.พานและกลุ่มสตรีสร้างสรรค์มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง

สมาคมแม่ดีเด่นเชียงรายเขต-อ.พานและกลุ่มสตรีสร้างสรรค์-อ.พาน โดยคุณ-สุภาภรณ์-ชัยสถิตวานิชและสมาชิก-มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง๓ปีๆละ๕,๐๐๐บาทให้แก่-น.ส.-วิไลพร-โพธิทอง ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม-อ.พาน-จ.เชียงรายเมื่ิอ 4 ก.ค.60 #เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,036