นอภ.พาน ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม

นอภ.พาน ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ เยียวยาความเสียหายไร่นากว่า 5 พันไร่

24  ก.ค.60  18.00 น. นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน  ลงพื้นที่น้ำท่วมที่บ้านสันช้างตายและ ร.ร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)   ที่มีน้ำท่วมสูงกว่า  50  เซนติเมตร  จนทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนในวันพรุ่งนี้ โดยในวันก่อนนอภ.พานได้ลงพื้นที่ ต.สันมะเค็ด ต.เจริญเมือง  พร้อมทั้งสำรวจไร่นาเสียหายกว่า 5 พันไร่ เตรียมประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ

                เย็นวันนี้นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (บ้านสันช้างตาย) ที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร  ระดับน้ำได้ท่วมอาคารเรียนชั้นเดียวซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังเดียวของโรงเรียนทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ นายสุนัน  สมสีดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)ได้ประกาศให้วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเรียน และจะพิจารณาเป็นรายวันหากระดับน้ำยังทรงตัว  โรงเรียนดังกล่าวมีนักเรียน 169 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรจำนวน 13 คน

                นางภัทราวดี  กล่าวว่า  อำเภอพานมีพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นนาข้าวจำนวน 5,189 ไร่  บ้านเรือนราษฎรจำนวน  210 หลัง โดยในวันพรุ่งนี้จะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ  โดยให้อปท.เร่งสำรวจความเสียหายแล้วรายงามมายังอำเภอเพื่อจัดหาความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย โดยทางคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะพิจารณาจ่ายเงินเยียวยานาข้าวที่เสียหาย จำนวนเงิน  1,113 บาทต่อไร่  เบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหายพื้นที่  15 ตำบล มีเพียงตำบลทานตะวันเท่านั้นที่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

 

นายนราธิป  เนตรคำ  รายงาน

Visitors: 1,459,036