สั่งริ้อถอนรั้งลำ้ลำเหมือง

  สั่งรื้อถอนรั้วปิดลำเหมืองสาธารณะบ้านสันโค้ง,ท่าดอกแก้ว ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

21 ก.ย. 60 13.00 น.นายอุดม  อยู่อินไกร  ปลัดอาวุโสอำเภอพาน ลงพื้นที่หลังพบมีการร้องเรียน  ว่ามีนายทุนปักแนวเขตเสาลวดหนามปิดลำน้ำสาธารณะ ระหว่างบ้านสันโค้งและบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 และ11 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นลำเหมืองรับน้ำจากทุ่งนาในพื้นที่ 3 หมู่บ้านเพื่อเป็นลำนำผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน และระบายน้ำกรณีมีน้ำท่วมขัง  ชาวบ้านเดือดร้อนขุดลอกลำเหมืองไม่ได้

            โดยได้นัดหมายให้ชัยวัฒน์  ตุนทกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย  สาขาพาน นำหลักฐานระวางแผนที่ลงพื้นที่พร้อมกับนายวีรศักดิ์  ธรรมปัญโญ นายกอบต.ดอยงาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างของอบต.ดอยงาม   ไปตรวจสอบพื้นที่ได้รับการร้องเรียน จากการตรวจสอบพบว่าที่ดินผืนดังกล่าวได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิมแล้วมีการรังวัดแนวเขตใหม่เมื่อ 2548  ซึ่งเป็นที่ดินของนายช. หรือเฮียม. ผู้ซื้อรายใหม่แล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวหลักเขตที่ดินตลอดลำน้ำพิพาทนี้   ทางด้านผู้ใหญ่บ้านและ ส.อบต ของหมู่บ้านดังกล่าว ไม่ได้เซ็นต์ชื่อรับรองแนวเขตที่ทำการรังวัดใหม่เนื่องจากเป็นแนวลำนำสาธารณะ  ทางด้านนายชัยวัฒน์  ตุนทกิจ จพง.ที่ดินเชียงราย สาขาพาน ก็ได้ตรวจสอบแนวเขตพบว่า แนวหมุดเดิมของที่ดินได้สูญหายไป พบแต่หมุดที่ปักขึ้นมาใหม่ แจ้งว่า ที่ดินไม่ยืนยันหลักเขตที่ปักใหม่  โดยมีสภาพที่เห็นได้ชัดว่ามีการปักเสาลวดหนามอยู่กลางลำน้ำสาธารณะ ตลอดแนวแนวเขตที่ดิน

            นายอุดมกล่าวว่า  จากการตรวจสอบยังไม่รับรองแนวเขตที่ทำขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเป็นลำเหมืองสาธารณะ พบว่าไม่มีอำนาจดำเนินการปักแนวเขตในลำนำสาธารณะได้  ต่อจากนี้จะได้สั่งการให้ สนง.ที่ดินเชียงราย สาขาพาน  และ อบต.ดอยงามส่งหลักฐานมาให้ทางอำเภอ  และจะทำหนังสือแจ้งนายช.เจ้าของที่ดินนำหลักฐานมาชี้แจง  จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการจงใจบุกรุกลำน้ำสาธารณะ จะทำการรื้อถอนแนวเสาลวดหนามกลางลำเหมืองต่อไป  หากไม่มาพบตามนัดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาบุกรุกที่สาธารณะต่อไป#เมืองพานนิวส์

 


Visitors: 1,458,171