สลากภัตรวัดเกตุแก้ว

ประชาชนกว่า 1,000 คนร่วมงานประเพณีสลาภภัต วัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย

สลากภัตเป็นวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้

โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์

ในประเทศไทย มีประเพณีสลากภัต ภาคเหนือเรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก ตามวัดต่าง ๆ โดยจัดในช่วงเดือน จนถึงเดือน ซึ่งเป็นช่วงผลไม้อุดมสมบูรณ์ โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนำผลไม้และสำรับคาวหวานไปตั้งเป็นสลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้น ๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจัดประเพณีแตกต่างกันไป(ข้อมูลวิกีพีเดีย)

 

8 ต.ค.60 ที่วัดเกตุแก้ว  ต.เมืองพาน อ.พาน  ประชาชนกว่า 1,000  คนมาร่วมกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก มีพระสงฆ์ 199 วัด ในอ.พาน  บางส่วนในจ.เชียงรายและพะเยา  จำนวนกว่า 300 รูป มาร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต  มียอดเงินทำบุญในครั้งนี้ประมาณ 240,000  บาทยังไม่หักค่าใช้จ่าย  นับเป็นกิจกรรมประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาให้ความสนใจมาร่วมทำบุญอย่างคึกคัก#เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,268