ขอเชิญเที่ยวงานแห่แคร่ 3 ชุมชน

ขอเชิญเที่ยวงานงานประเพณีแห่แคร่ 3 ชุมชน บ้านเก่า เกตุแก้ว ศาลเจ้าใหม่ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านเก่า ถนนคลองชลประทาน หมู่ 12 บ้านเก่า ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ชมการละเล่นพื้นบ้าน กาดหมั้วคัวแลง โคมลอยยี่เป็ง บอกไฟดอก ตามแคร่ ลอยกระทง#เมืองพานนิวส์

 

 

 

 

Visitors: 1,459,033