ผู้ว่าฯชร.เปิดกิจกรรมปั่นราชสีห์พาน

ผู้ว่าเชียงรายเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานราชสีห์อ.พาน

7 ต.ค.60 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกิจกรรมปั่นจักรยานชมรมราชสีห์พาน นายสมบูรณ์ ศิริเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  โดยมีนางภัทราวดี  ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน  นำกลุ่มกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ  สารวัตรกำนัน และสมาชิกชมรมจักรยานอ.พาน  ในนามกลุ่มปั่นจักรยานราชสีห์พานจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเปิดตัวชมรมปั่นจักรยานราชสีห์พาน ส่งเสริมให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหันมาส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน โดยแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 สาย  คือสาย เอ  ระยะทาง 24 กิโลเมตร  เริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอพาน –แยกชัยมงคล-เข้าบ้านแม่คาวโตน-บ้านแม่ความดวงดี-บ้านแม่ความหลวง-บ้านป่าเหียง-บ้านศาลาวังโค้ง-เข้าคลองชลประทานกลับเข้าสู่ที่ว่าการอำเภอพาน  สายบี  เริ่มจากที่ว่าการอำเภอพาน เข้าบ้านแม่คาวโตน แวะพักที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแม่คาวดวงดี กลับเข้าคลองชลประทาน รวมระยะทางสายบี 17 กิโลเมตร   มุ่งสู่ลานที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะได้เดินทางไปที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงรายเพื่อตรวจความพร้อมสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และการปลูกต้นไม้สีเหลืองครั้งที่ 2 อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า#เมืองพานนิวส์

***บริษัทโตโยต้า เชียงราย จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้***

 

Visitors: 1,459,266