อ.พานจัดพิธีมอบสิ่งของจิตอาสาฯ

  อ.พาน  จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

12  ต.ค. 60  อ.พานจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน เป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทาน แก่จิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 324 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพานเข้าร่วมพิธีครั้งนี้  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน   อำเภอพานจะจัดการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช  ณ  ลานพิธีสนามหญ้าหน้า ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 26 ตุลาคม  2560

 

          วันนี้เป็นวันแรกของการดำเนินการมอบสิ่งของพระราชทานฯพื้นที่ อ.พาน   ในส่วนจิตอาสาฯที่เหลือจะรับมอบสิ่งของฯได้ที่  ร.ร.พานพิเศษพิทยาคม  ในวันที่ 23- 24  ตุลาคม  2560 ซึ่งทางอำเภอจะได้ประสานงานกับจิตอาสาที่ลงทะเบียนไว้อีกครั้งหนึ่ง#เมืองพานนิวส์

  

 

 

 


Visitors: 1,459,036