ปชช.อ.พานร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย

  ประชาชนอ.พาน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย

*** พิธีถวายดอกไม้จันทน์  ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย***

26  ต.ค. 60  ประชาชน อ.พาน กว่า 1 หมื่นคน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ในส่วนของอำเภอพาน ได้จัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย  ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนอ.พาน  กว่า 1 หมื่นคนเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ #เมืองพานนิวส์

 ***ประชาชนอ.พานทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์****

****ตัวแทนลูกเสือผู้อัญเชิญดอกไม้จันทน์ บริเวณมณฑลพิธี****

***เหล่าจิตอาสา เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา***

***ชมรมจิตอาสา  รถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน บริการของว่าง เครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมพิธีวันดังกล่าว****

Visitors: 1,459,036