สมรสสมรัก-นางสาวนภัสชล หล่อกาญจนกุล & นายวิศิษฎ์ มธุรสสุวรรณ

สมรสสมรัก

11 พ.ย.60 ขอแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส นางสาวนภัสชล  หล่อกาญจนกุล & นายวิศิษฎ์  มธุรสสุวรรณ  ซึ่งฝ่ายหญิงเป็นบุตรีนายสันทัด  หล่อกาญจนกุลและนางพิมพ์ลดา  หล่อกาญจนกุล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานอำเภอพาน  ในช่วงเช้าพิธีขบวนขันหมาก ที่บ้านป่างิ้ว ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย และงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสสไตล์ คันทรีคาวบอย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองพาน  #เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,268