สล่าเมืองพานอบรมปฏิบัติการความรู้ศิลปะโรงเรียนเชียงราย นำภาพสร้างหอศิลป์ชุมชน

สล่าเมืองพานอบรมปฏิบัติการความรู้ศิลปะโรงเรียนเชียงราย  นำภาพสร้างหอศิลป์ชุมชน

13 พ.ย.60  09.00 น. กลุ่มสล่าเมืองพาน(สล่าแปลว่าช่าง) ประกอบไปด้วยนักวาดภาพอิสระกว่า 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะแก่นักเรียนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(บ้านสันช้างตาย) ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะแก่เยาวชนในชุมชน  เป็นการต่อยอดพัฒนาความรู้ในระดับมืออาชีพ  ซึ่งนักวาดรูปที่มาเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการในวันนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพสร้างผลงานศิลปะดำรงชีพ  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปินที่ประสบความสำเร็จจากการประกอบอาชีพด้านศิลปะนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพานให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ 

          นายพานทอง แสนจันทร์  ประธานกลุ่มสล่าเมืองพาน  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวเริ่มจากทางนายสุนัน  สมสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม บ้านสันช้างตายได้เชิญกลุ่ม สล่าเมืองพาน สร้างกิจกรรมศิลปะให้กับทางโรงเรียน  ทางกลุ่มสล่าเมืองพานจึงได้รวมตัวกันทำกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสร้างงานศิลปะขึ้น โดยศิลปินแต่ละคนลงมือวาดภาพให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้ติดตามซักถามแลกเปลี่ยนการทำงานศิลปะ  ซึ่งงานศิลปะที่ทำสำเร็จแล้วจะมอบให้กับทางโรงเรียนนำไปจัดสร้างหอศิลป์ให้ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้  เด็กนักเรียนผู้สนใจสามารถเข้าชมงานศิลปะได้ และทางกลุ่มศิลปินได้มีโครงการต่อไปที่จะสร้างหอศิลป์ให้เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอพาน ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป#เมืองพานนิวส์

****ปฏิบัติการการเรียนรู้ศิลปะ โดยกลุ่มสล่าเมืองพาน***

 ***นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน***

 


Visitors: 1,459,266