เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญสัมผัสลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมชมดนตรีในสวน กับเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 28 ธ.ค.60 ถึง 31 ม.ค.61 ฯ สวนตุงและโคมนครเชียงราย #เมืองพานนิวส์


Visitors: 1,458,170