ชมรมพานเอ็นดูโร่ เชิญร่วมกิจกรรมขี่แจกขนมวันเด็ก

ชมรมพานเอ็นดูโร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมขี่แจกขนมวันเด็กปี 61

เส้นทางบ้านงิ้วเฒ่า อ.พาน - บ้านแม่ตะละ อ.แม่สรวย 

นำขนม อาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้า ให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทุรกันดาร อ.พาน - อ.แม่สรวย

ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561  จุดรวบรวมสิ่งของ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง ต.เมืองพาน 

อ.พาน จ.เชียงราย  ออกเดินทาง 08.30 น. 

 

Visitors: 1,459,267