อำเภอแม่สรวยขอเชิญเที่ยวงานบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อำเภอแม่สรวยขอเชิญเที่ยวงานบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 16-20 มกราคม 61

ชมพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ ขบวนแห่จาก 7 ตำบล 128 หมู่บ้าน ประกวดธิดาดอย 7 ชนเผ่า ประกวดลูกสาวแม่สวย  ประกวดร้องเพลงของเยาวชน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน  การแข่งขันชกมวย การแข่งขันไก่ชน  สวนสนุกชุดใหญ่ 16-20 มกราคม 2561 ณ สนามศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย

Visitors: 1,459,266