จังหวัดเชียงรายเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 26ม.ค.-4ก.พ.61

จังหวัดเชียงรายเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 26ม.ค.-4ก.พ.61

 

ชมพิธีไหว้พญามังรายมหาราชและพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้านของหน่วยราชการ อำเภอและท้องถิ่น การออกร้านของเหล่ากาชาดเชียงราย  การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง  การประกวดธิดาดอย  งานมอเตอร์โชว์ และการออกร้านจากโรงงานและห้างร้านต่างๆ

Visitors: 1,458,115