ยอดรวมก้าวเชียงราย 32 ลบ.

ตูนจะถึงอ.พาน 23 ธ.ค.ตอนบ่าย เท่ห์มอบ 1 แสน  

ยอดรวมก้าวเชียงราย 32 ล้านบาท

22 ธ.ค.60  นางภัทราวดี ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน   ได้แจ้งยอดเงินบริจาคของอำเภอพาน โอนเข้าคลังจังหวัดจำนวน 1,200,100 บาท(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งร้อยบาท)  ซึ่งเป็นยอดล่าสุดในวันนี้และยอดเงินบริจาคยังคงไม่นิ่ง มีสมทบเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ด้านเท่ห์  อุเทน พรหมมินทร์  ศิลปินชาวอ.พาน ชื่อดัง ได้มอบเงินจำนวน 109,999 บาท(หนึ่งแสนเก้าพันเก้าสิบเก้าบาท)  โดยได้รวบรวมเงินของตนเองญาติพี่น้องและแฟนคลับให้นายจำรัส เสาร์สุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน ซึ่งเป็นอาของเท่ห์ นำมามอบผ่านให้กับนายอำเภอพานเพื่อร่วมโครงการก้าวแล้ว

            ส่วนยอดรวมเงินบริจาคก้าว จังหวัดเชียงราย ณ 14.30 น. 22 ธ.ค.60 อยู่ที่  32,485,389  ล้านบาท(สามสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาท) ซึ่งตัวเลขก็ยังไม่นิ่งอีกเช่นกัน   ที่ อ.แม่สาย  นางผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดแม่สาย เปิดเผยว่า  ได้หารือกับ นายสมศักดิ์  คณาคำ  นายอำเภอแม่สาย ในการเตรียมรองรับงานก้าว อ.แม่สาย  ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ  ได้มีนักธุรกิจ ในจังหวัดที่ตูน บอดี้สแลม ไม่ได้วิ่งผ่าน แต่ประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยคุณสมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล  ประธานบริหาร บมจ. เอเชี่ยน ซีฟู้ด  จะเป็นผู้บริจาคเงินสดจำนวนสิบล้านบาท ให้กับตูน ในโครงการก้าวคนละก้าว ที่ อ.แม่สายจุดสิ้นสุดโครงการ ในวันที่  25 ธ.ค.60 ตามกำหนดการ

            ที่ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ท่าน ว.วชิรเมธี  พร้อมผู้แทนชาวเชียงรายทุกภาคส่วน  มอบ ต้นดอกไม้เงิน จำนวน 1,000,000  ล้านบาท(หนึ่งล้านบาท)ให้กับตูน เพื่อร่วมโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ใน วันที่ 26 ธ.ค.60

 

            ในส่วนกำหนดการวิ่งของตูน ทีมงานผู้จัดก้าวคนละก้าวได้ประสานมาว่า เนื่องจากทีมวิ่งมีอาการบาดเจ็บทำให้การวิ่งไม่เป็นไปตามกำหนดการเดิม จากที่จะถึงวัดร่องขุ่นในช่วงเย็นของวันที่ 23 ธค.  และพักค้างคืน เป็นกำหนดการใหม่คือ 23 ธค. จะถึงวัดร่องธาร อ.พาน และพักค้างคืน และในวันที่ 24 ธค. ออกวิ่งจากวัดร่องธาร อ.พาน เวลาประมาณ. 03.00 น. ไปที่ รร.ศึกษาสงเคราะห์  อ.แม่จัน และพักค้างคืน  วันที่ 25 ธค. ถึงอำเภอแม่สายช่วงเย็นตามกำหนดการเดิมหากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ22/12/2560. เวลา 14.30 น.#เมืองพานนิวส์

 

Visitors: 1,459,036