ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นต่อบุญ

ศูนย์ร่มโพธิ์  (ศูนย์สังฆทานต่อบุญ)วัดร้องหลอด ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นต่อบุญ

Bike  for Boon

วันอังคารที่  20 มีนาคม  2561  เวลา  06.00-11.00

ในพิธีเปิด ศูนย์ร่มโพธิ์  (ศูนย์สังฆทานต่อบุญ)วัดร้องหลอด ต.เมืองพาน  อ.พาน  จ.เชียงราย

เพื่อผู้พิการ  ผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง  และผู้ด้วยโอกาสของอำเภอพาน

และปั่นจักรยานระยะทางใกล้ 10 กิโลเมตร  หรือปั่นจักรยานระยะทางไกล 33 กิโลเมตร บัตรราคา 50 บ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์ร่มโพธิ์#เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,035