ข่าว มี.ค. 61

                                                  

  ข่าวออนไลน์พาน108  จ.เชียงราย  ประจำเดือน  มีนาคม  2561  ปีที่ 3 

 14 ตู้คอนเทนเนอร์ปฐมฤกษ์ส่งไก่สด ล๊อตแรก

  ของไทยล่องแม่น้ำโขงไปยูนนาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ววันนี้ จำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (28 มี.ค. 61) นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเปิด และปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ล๊อตแรกของไทย จำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท เพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจากประเทศไทย ประเทศจีน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านการค้าขาย และในด้านความร่วมมืออื่นๆดำเนินไปด้วยดี

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เดิมประเทศไทย เคยส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ได้หยุดส่งออกเนื่องจากการเกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในช่วงต้นปี 2547 และตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการส่งออกในปี 2560 กรมปศุสัตว์จึงได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาตรวจสอบระบบ การกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกในประเทศไทยจำนวน 19 แห่งหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นฝ่ายจีนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การร่วมจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกันและสุขอนามัยในการนำเข้าไก่แช่แข็ง และชิ้นส่วนจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความรู้สึกยินดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านการค้าขาย และในด้านความร่วมมืออื่นๆ โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานการขึ้นทะเบียนรับรองและหน่วยรับรองระบบงานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CNCAได้ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่สดของไทยจำนวน 7 ราย ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่สดได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปโดยจีนกำหนดให้ขนส่งสินค้าผ่านเฉพาะทางท่าเรือกวนเหล่ย เมืองเชียงรุ้งหรือจิงหงเขตปกครองตนเองสิบสองปันนามณฑลยูนนานซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีน ติดชายแดนลาวและอยู่ใกล้กับเขตอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายการส่งออกสินค้าล๊อตแลกในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ากว่า 35 ล้านบาทและจะมีการส่งออกต่ออย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่าการส่งออกของทั้ง 7 โรงงานจะสร้างรายได้ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีแต่ถ้าได้รับรองโรงงานครบทั้ง 19 แห่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยประมาณกว่า 20,000 หมื่นล้านบาทต่อปี

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ร่มโพธิ์  (ศูนย์สังฆทานต่อบุญ)วัดร้องหลอด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นต่อบุญ

Bike  for Boon

วันอังคารที่  20 มีนาคม  2561  เวลา  06.00-11.00

ในพิธีเปิด ศูนย์ร่มโพธิ์  (ศูนย์สังฆทานต่อบุญ)วัดร้องหลอด ต.เมืองพาน  อ.พาน  จ.เชียงราย

เพื่อผู้พิการ  ผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง  และผู้ด้วยโอกาสของอำเภอพาน

และปั่นจักรยานระยะทางใกล้ 10 กิโลเมตร  หรือปั่นจักรยานระยะทางไกล 33 กิโลเมตร บัตรราคา 

50 บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์ร่มโพธิ์#เมืองพานนิวส์

เครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว

เครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง และเชียงทอง) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 

กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่จังหวัดเชียงราย

 

เชียงราย-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 มี.ค. 61 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย และเครือข่าวทางธุรกิจท่องเที่ยวจาก 

สปป.ลาว จีน และเมียนมาร์ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 5 เชียง ได้แก่ (เชียงใหม่-เชียงราย-

เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง)ที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย  เพื่อแสดงความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางธุรกิจ

ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมศักยภาพจังหวัดเชียงรายเป็น destination ในการเดินทางสู่ 5 เชียง เกิดการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามศักยภาพทางภูมิศาสตร์ และ

สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทาง ก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจทางท่องเที่ยวและบริการในอาณาเขต 5 เชียง กระจาย

รายได้สู่ท้องถิ่น และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาตามศักยภาพภูมิศาสตร์ร่วมเป็นคู่ค้าธุรกิจทางท่องเที่ยวและบริการในอาณาเขต 5 เชียง ตลอดจนร่วมมือ

กันในการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 เชียง ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการตกลงเป็น

รายกิจกรรมไป โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงรายจะเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายการท่องเที่ยว 5 เชียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 เชียง ต่อไป

 

วันช้างไทยที่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ชุมชนบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรต่างพร้อมใจจัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2561 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแห่ร่วมชมกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะจัดเลี่ยงโต๊ะจีนผลไม้นานาชนิดให้
 กับช้าง
                วันนี้ (13 มี.ค. 61) เนื่องในวันช้างไทย ชาวบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จัดงานวันช้างไทย คืนความสุขและน้ำใจให้กับช้างและควาญ
 ช้าง ที่บริเวณปางช้างบ้านรวมมิตร โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมประพรมน้ำมนต์เพื่อดำหัวช้าง และทำพิธีป้อนอาหารช้าง 
 ด้วยผลไม้นานาชนิดเพื่อให้ช้างจำนวน 24 เชือก ได้เลือกกินกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่ร่วมชม และป้อนผลไม้ให้กับช้างกันอย่างคึกคักกลาง
 เกาะลำน้ำกก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่งช้างชมธรรมชาติและวิถีชีวิตในท้องถิ่น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติขุนเขาสลับ
 ลำน้ำกก ที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

นายกำพลเฉลิมเลี่ยมทองผู้ใหญ่บ้านบ้านรวมมิตร กล่าวว่า การจัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2561 ในครั้งนี้หมู่บ้านรวมมิตร เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงช้างเพื่อการท่องเที่ยวและทำการ

 ท่องเที่ยวแบบทัวร์ช้างเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆในตำบลแม่ยาวมาเป็นระยะเวลาหลาย 10 ปีและด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อช้างเพื่อเป็นการ

 รำลึกถึงพระคุณช้างชาวบ้านรวมมิตรชมรมทัวร์ช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร และเทศบาลตำบลแม่ยาว จึงร่วมกันจัดงานวันช้างไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและคุณค่า

 ของช้างที่มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านรวมมิตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทัวร์ช้างที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

 การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักบ้านรวมมิตรมากยิ่งขึ้น ตลอดจนตอบสนองนโยบายรัฐบาลและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของช้าง

///////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว


 

เชียงราย-บั่นคอ ควักลูกตา เมียคลั่งฆ่าโหดผัว

12 มี.ค.61เวลา 11.00 น.ร.ต.อ.เจตจำนง นุกาศ  ร้อยเวรสอบสวน  สภ.บ้านดู่ อ.เมือง  จ.เชียงราย รับแจ้งมีเหตุคนเสียชีวิต ภายใน อาคารพานิชย์ 2 ชั้น  ตั้งอยู่เลขที่ 185/54  หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จึงรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  จากนั้นรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดเชียงราย แพทย์เวรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิริกรณ์บรรเทาสาธารณภัย

                  ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพานิชย์ 2 ชั้น ชั้นล่างอยู่ระหว่างตกแต่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ ภายในห้องนอนชั้น 2 พบศพนายเปรม มณีรักษ์ อายุ 82 ปี ชาว  ต.หาดใหญ่  จ.สงขลา สวมกางเกงขาสั้นสีดำและเสื้อยืดแขนสั้นสีลายที่เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือด นอนเสียชีวิตจอมกองเลือดอยู่บนพื้นห้อง ตรวจสอบที่ลำคอถูกของมีคมปาดเป็นแผลเหวอะหวะและลูกตาข้างซ้ายถูกควักออกจากเบ้าตา ที่เกิดเหตุยังพบมีดปลายแหลมตกอยู่ 1  เล่ม จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

                 สอบสวนนางนภาพร มณีรักษ์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 410/24 หมู่ 1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย ที่อยู่ในตกใจและเหม่อลอย  เบื้องต้นยังไม่ยอมให้การใดๆ โดยมี น.ส.ภัทรดา มณีรักษ์ อายุ 30 ปี ลูกสาวคอยปลอบชโลมใจดูแลอย่างใกล้ชิด

                 จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า อาคารพานิชย์หลังดังกล่าว  น.ส.ภัทรดา ได้เช่าต่อมาจากเพื่อนเพื่อเปิดเป็นร้านกาแฟ และอยู่ระหว่างปรับปรุงเป็นร้านอาหาร โดยนำนายเปรม ซึ่งเป็นบิดาและป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ครึ่งท่อนล่าง มาอยู่ด้วย ก่อนเกิดเหตุตนออกไปทำธุระข้างนอก โดยให้มารดาอยู่ดูแลแทน จนกระทั่งกลับเข้ามาพบนายเปรมเสียเสียชิวิตแล้ว จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

            ล่าสุดในเวลาต่อมา นางนภาพร ได้ยอมรับสารภาพแล้วว่า เป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่านายเปรม ผู้เป็นสามี ด้วยตัวเอง โดยใช้มีทำครัวปาดคอและควักลูกตา ซึ่งจาการตรวจสอบประวัตินางนภาพร พบว่าเคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตมาแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนางนภาพร ส่ง สภ.บ้านดู่  เพื่อตรวจสอบหลักฐานอาการป่วยและดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ไหน เป็นข่าว ภาพ/ข่าว

วันนักข่าวเชียงราย โชติศิรินั่งนายกสมาคมสื่อฯ

มี.ค.61  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆจากสมาคมในจังหวัดเชียงราย ประธาน คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  ประธานชมรมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ คณะกรรมการชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญ  เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าว  ประจำปี 2561 จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย เป็นประธาน  มีสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงรายทุกแขนง รวมทั้งส่วนราชการ ร่วมพิธี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนเชียงรายที่ล่วงลับไปแล้ว  ณ วัดศรีเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย

            ในช่วงบ่ายประชุมสามัญประจำปีของสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นายโชติศิริ ดารายนต์  ได้รับเลือกเข้ามาเป็นนายกฯสมาคมในครั้งนี้  วาระปี 2561-2562 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย  ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย #เมืองพานนิวส์

 

รวบหนุ่มสาวขนยาบ้าใส่ถุงดำเต็มหลังรถ ล็อตมหึมา 3 ล้านเม็ด

 

 

พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงรายพ.ต.อ.วสวัตติ์ ปิ่นทอง ผกก.สภ.แม่ลาว จ.เชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาว นำกำลังออกตรวจตราในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตลอดคืนที่ผ่านมา (3 มี.ค.) หลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากผ่านถนนสายรองในพื้นที่

ต่อมาเวลาประมาณ 23.30 น. ขณะเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังไปสกัดบนถนนสายแม่ลาว-ดงมะดะ ซึ่งเป็นถนนสายรองเชื่อมระหว่าง อ.เมืองเชียงราย-อ.แม่ลาว ที่สามารถเลี่ยงเส้นทางสายหลัก คือถนนพหลโยธินสายเชียงราย-พะเยา รวมทั้งทะลุไปถึงถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ด้วย

พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน ฒอ-1434 กรุงเทพมหานคร ขับมุ่งหน้าจะไปทาง อ.แม่สรวย ผ่านบริเวณหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว หมู่ 10 ต.ดงมะดะ จึงให้สัญญาณหยุดตรวจ

เมื่อตรวจสอบภายในรถเจ้าหน้าที่ต้องตกตะลึงเมื่อพบถุงพลาสติกสีดำ ลักษณะเป็นถุงที่ใช้บรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าที่เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดมาแล้วหลายครั้งเป็นจำนวนมาก  เจ้าหน้าที่จึงเปิดดูภายในถุงทั้งหมดพบบรรจุยาบ้าอยู่เต็ม นับรวมของกลางยาบ้าได้กว่า 3,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวคนขับทราบชื่อต่อมาคือ นายอำนาจ ชักจูง อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร และ น.ส.อัญญกานต์ ชนบท อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 318 หมู่ 3 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองไปสอบสวนที่ สภ.แม่ลาว และ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.รวมทั้งนายตำรวจระดับสูงหลายนาย ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบและเตรียมจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ต่อไป

 

กรมปศุสัตว์ประกาศ เชียงรายเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง

กรมปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 13 จังหวัด รวมถึงจังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 13 จังหวัดยังน่าเป็นห่วง หลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คนล่าสุดที่ จ.สงขลา ส่วนขณะที่อีก 42 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เดือนเม.ย.นี้ เฝ้าระวังเข้มข้น บังคับใช้กฎหมาย สำรวจหมา แมวขึ้นทะเบียน

2 มี.ค.2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง เพราะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง คือ จ.สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 3 คน นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง ขณะที่ในปีนี้กรมฯตั้งเป้าที่จะประกาศให้ 20 จังหวัด เป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัญหาที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คือ เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนอกบ้านเสี่ยงถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ ที่สำคัญขาดความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือเจ้าของรีบนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันให้เร็วที่สุด ขณะนี้จังหวัดที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในเดือนเม.ย.จะมีการเร่งรัดประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ เกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ จะเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ การดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเร่งรัด สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับจํานวนสุนัขและแมวที่มีอยู่ใน พื้นที่ รวมถึงความร่วมมือในการดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ต่อไป  

ข่าว/ไทยพีบีเอส

 ขอเชิญร่วมงานเขียวขาวการกุศลเพื่อหารายได้พัฒนาและช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) 

ณ ถนนหน้าตลาดนัดคลองถมหกแยก อ.พาน จ.เชียงราย

ในวันที่  7 มี.ค.61 19.00 น. เป็นต้นไป

 

 

Visitors: 1,459,268