ขอเชิญร่วมงานสลากภัตวัดพระธาตุจอมแว่

ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญสลากภัต วัดพระธาตุจอมแว่

 

            ในเดือน 12 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 14  กันยายน 2561  ทางประชาชนชาวอำเภอพาน ได้จัดให้มีการทำบุญสลากภัต วัดพระธาตุจอมแว่ ซึ่งเป็น วัดที่เคารพสักการะของชาวอำเภอพาน เป็น 1 ในพระธาตุ 9 จอมจังหวัดเชียงราย และถือเป็นงาน” กิ๋นข้าวสลากวัดเก๊า”  ก่อนจะมีวัดอื่นจัดงานสลากภัตต่อๆกันไป  จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ไปร่วมทำบุญสลากภัตในครั้งนี้  ในวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ  วัดพระธาตุจอมแว่ อ.พาน จ.เชียงราย#เมืองพานนิวส์

 

Visitors: 1,458,161