มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ขอเชิญร่วมงานประเพณีถือศีลกินเจ 2561/อ.พาน จ.เชียงราย

 สารจากมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์

มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์  ได้ดำเนินการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561  ณ โรงอาหาร  โรงเรียนวัฒนศึกษา  อ.พาน จ.เชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมบุญกุสล  เป้นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว  มีสุขภาพภายและสุขภาพจิตที่ดี  และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานขนบประเพณีของชาวจีนอันดีไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จึงขอเรียนเชิญชาวอำเภอพานและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมงานเทศกาลกิจเจ  ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว  เพื่อเสริมสร้างบุญกุศล และเพื่อสุขภาพที่ดี

คณะกรรมการมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์

Visitors: 1,459,268