อ.ป่าแดดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว โอท็อปนวัตวิถี เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนแบบพื้นเมืองผสมผสานอิสาน

อ.ป่าแดดเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว โอท็อปนวัตวิถี   เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนแบบพื้นเมืองผสมผสานอิสาน

5 ต.ค.61 นายกิตติ  ชัยดรุณ  นายอำเภอป่าแดด เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถีของอำเภอป่าแดด โดยนายอนันต์  ยะเรือน พัฒนาการอำเภอป่าแดด กล่าวรายงาน นำจุดเด่น 5  หมู่บ้านชุมชนโอท็อป  แหล่งผลิตสินค้า เช่น  เสื้อผ้า ผ้าไหม  ผ้าขาวม้า หมอนเหลี่ยม  ซึ่งมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างคนพื้นเมืองกับคนอิสาน ให้เกิดเป็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจนสามารถนำมาต่อยอด เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปของอำเภอป่าแดด ณ  วัดวังผาศิลาราม  หมู่ที่ 8  ต.สันมะค่า  อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

            นายกิตติ  ชัยดรุณ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว  ส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดเด่นร่วมกัน  ที่มุ่งเน้นการดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม  สินค้าชุมชน  จึงมุ่งขับเคลื่อนความเป็น“นวัตวิถี” ใน 4 ส่วนหลักๆได้แก่  พัฒนาสินค้าโอท็อป ด้วยนวัตกรรม  ผสานวิถีชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า  สร้างสน่ห์อัตลักษณ์ชุมชน  และสร้างตลาดใหม่ในชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

            ทางด้าน นายอนันต์  ยะเรือน  พัฒนาการอำเภอป่าแดด กล่าวว่า  ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี  ทั้ง 5  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสันบัวคำหมู่ที่ 3 ,บ้านสันติธรรมหมู่ที่ 4 ,บ้านวังศิลาหมู่ที่ 8  ,บ้านวังน้อยหมู่ที่ 5 และบ้านวังอวนหมู่ที่ 6  มีจุดเด่นในเรื่องสินค้าโอท็อปกลุ่ม ผ้าไหม ผ้าขาวม้า  หมอนหนุนสี่เหลี่ยมแบบอิสาน  มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างคนพื้นเมืองท้องถิ่นกับคนอิสาน ทำให้เกิดเป็นวิถีชีวิต  ภูปัญญาศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเป้นอย่างดี  สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมและใช้จ่ายในหมู่บ้าน  ให้ได้รับประสบการณ์ที่อบอุ่นประทับใจ  เกิดเป็นรายได้หมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป#พาน108

 

Visitors: 1,459,033