มะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้งไตรรัตน์


มะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้งไตรรัตน์

มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

                 มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2529   เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรผลิตแบบครัวเรือน    โดยนำมะม่วงแก้วซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองที่หาง่ายในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย ในขณะนั้น    ดองด้วยเกลือสมุทร  แล้วจึงนำมาแช่อิ่มด้วยน้ำเชื่อมจากน้ำตาลและน้ำผึ้งที่ผลิตจากฟาร์มของตนเอง   เนื่องจากแต่เดิมผู้ผลิตได้ประกอบกิจการฟาร์มผึ้งด้วย  ต่อมามะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือจนได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป 5 ดาวระดับประเทศ  และยังได้รับตราผลิตภัณฑ์มาตรฐานเชียงรายแบรนด์  มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์เป็นผู้ผลิตผลไม้แปรรูปมานานกว่า 30 ปีที่ยังคงรักษาคุณภาพมายาวนาน   เพื่อเป็นสินค้าคุณภาพที่ยังคงเอกลักษณ์ในรสชาติ มีความหวาน เปรี้ยว หอมกรอบอร่อย  เหมาะเป็นของว่าง ของฝากจากจังหวัดเชียงราย  

มีจำหน่ายที่ ร้านไตรรัตน์ตลาดนัดหกแยก อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-721218 

  ในจังหวัดเชียงราย มีจำหน่ายที่

  1.ร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน  วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย

  2.ร้านของฝากนันทวัน สามแยกไปต.แม่ยาว  อ.เมือง  จ.เชียงราย

  3.ร้านสหกรณ์นครเจียงฮาย  สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 1 อาคารดาวน์ทาวน์

  4.ร้านจรัสศรี  สันโค้งน้อย  ถนนคนม่วน

  5.กาดเมือง ชั้นG ตรงข้าม TOP ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

  

 
                             สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และมีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี/โอทอป วิสาหกิจชุมชนเชียงราย ให้พัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ   โดยมีผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก สาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา และหมวดอื่นๆ เป็นต้น
 
 
 
 
 

 • 225328.jpg
  กลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ ต.แม่เย็น อ.พาน ที่บ้านป่าสักใต้ หมู่ที่ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย มีดหลากหลายชนิด เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านป่าสักใต้ โดยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รวมต...

 • IMG_0738.jpg
  เตาอั้งโล่บ้านร้องหลอด หมู่บ้านร้องหลอดแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเตาอั้งโล่ หรือเตาดินเผาที่ใช้ฟืนหรือถ่านหุงต้มประกอบอาหารในครัวเรือน ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำด...

 • IMG_0106.JPG
  ปลานิลเมืองพาน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.2560 นายจำนงค์ บุญเลิศ อ.พาน จ.เชียงราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทำการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินใน 4 สาขา เป...

 • IMG_1054.jpg
  สมเกียรติแกะสลักไม้ ไม้ฉำฉาเคยถุกมองว่าเป็นไม้ไร้ค่าเดิมทำเป็นไม้ลังใส่ขนส่งสินค้า นายสมเกียรติ สุริยะน้อย อายุ 54 ปี ช่างแกะสลักพระพุทธรูปไม้ นำไม้ฉำฉามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ...
Visitors: 1,458,106