มีดแฮนด์เมดบ้านป่าสักใต้

กลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ ต.แม่เย็น อ.พาน

ที่บ้านป่าสักใต้ หมู่ที่ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย มีดหลากหลายชนิด เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านป่าสักใต้ โดยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพตีมีดผลิตและส่งออกไปขายยังทั่วประเทศ เป็นการตีมีดแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงคน 3-4 คน ตีสลับกันเพื่อขึ้นรูปจนได้มีดที่มีความแข็งแกร่งคงคนและสวยงาม เป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของอำเภอพาน

 

 


 • resize-1499214634811.jpg
  มะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้งไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรผลิตแบบครัวเรือน โดยนำมะม่วงแก้...

 • IMG_0738.jpg
  เตาอั้งโล่บ้านร้องหลอด หมู่บ้านร้องหลอดแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเตาอั้งโล่ หรือเตาดินเผาที่ใช้ฟืนหรือถ่านหุงต้มประกอบอาหารในครัวเรือน ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำด...

 • IMG_0106.JPG
  ปลานิลเมืองพาน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.2560 นายจำนงค์ บุญเลิศ อ.พาน จ.เชียงราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทำการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินใน 4 สาขา เป...

 • IMG_1054.jpg
  สมเกียรติแกะสลักไม้ ไม้ฉำฉาเคยถุกมองว่าเป็นไม้ไร้ค่าเดิมทำเป็นไม้ลังใส่ขนส่งสินค้า นายสมเกียรติ สุริยะน้อย อายุ 54 ปี ช่างแกะสลักพระพุทธรูปไม้ นำไม้ฉำฉามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ...
Visitors: 1,459,268