รมว.วีระศักดิ์ ยกย่องศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงรายต้นแบบดึงท่องเที่ยว รองรับเจียงฮายเกมส์-ถ้ำหลวง

รมว.วีระศักดิ์ ยกย่องศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงรายต้นแบบดึงท่องเที่ยว รองรับ เจียงฮายเกมส์-ถ้ำหลวง

19 ต.ค.61 นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายภาสกรณ์ บุญญลักษณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับ    นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวรายงานการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนเทศบาลนครเชียงราย  พร้อมด้วย  นางรัตนา จงสุทธานามณี  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย  ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย  บริเวณอาคารดาวน์ทาว  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงราย

            นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า  ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนเทศบาลนครเชียงราย  จะเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อบูรณาการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  มีระบบการดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ประเทศเพื่อนบ้าน   ข้อมูลที่พัก การเดินทาง ร้านอาหาร  การจำหน่ายสินค้า  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจำทาง 

            ทางด้านนายนายวีระศักดิ์  โค้วสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวว่า  การเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ถือเป็นตัวอย่าง ท้องถิ่นเมืองรองได้ใช้เป็นแบบอย่างได้  เป็นการรวมเอาการเดินทาง และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก  เข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกัน  และยังสามารถต่อรถไปยังสถานที่ต่างๆได้   ที่ตั้งก็อยู่ใจกลางเมือง มีที่จอดรถเพียงพอ   มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  มีตำรวจท่องเที่ยว   คนที่จะมาต่อรถไม่ต้องรอสามารถใช้เวลาช็อปปิ้งที่ศูนย์แห่งนี้   ช่วยทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดยศูนย์แห่งนี้   สามารถกระจายรายได้  กระจายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ   จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนขนาดใหญ่มีโอกาสต้องรองรับการเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้าน  ศูนย์บริการแห่งนี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการเดินทางจากหลายประเทศ  เป็นศูนย์กลางสำคัญจึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง เมืองรองต่างๆน่าจะใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา การท่องเที่ยวที่กำลังเจริญเติบโต#พาน108 Visitors: 1,459,033